Pożyczka Płynnościowa dla MŚP woj. Podkarpackie

Aby móc podpisać wniosek należy posiadać podpis kwalifikowany lub profil zaufany.

 1. Proszę wypełnić wniosek
 2. Podpisanie wniosku dla osób posiadających podpis kwalifikowany:
  • Jeśli posiadają Państwo podpis kwalifikowany, proszę o podpisaniu wniosku zgodnie z instrukcją dostarczoną wraz z podpisem.
 3. Podpisanie wniosku dla osób nie posiadających podpisu kwalifikowanego:
  • Należy wejść na rządową stronę do podpisywania dokumentów profilem zaufanym
  • Załadować wypełniony wniosek klikając w przycisk WYBIERZ DOKUMENT Z DYSKUlub upuszczając go w tym miejscu
  • Proszę poczekać, aż ukaże się informacja o poprawnym załadowaniu pliku
  • Należy kliknąć przycisk PODPISZ
  • W tym momencie jeśli nie jest się zalogowanym w Profilu Zaufanym, strona poprosi o zalogowanie
  • Należy kliknąć w przycisk wyświetlający się na dole strony Podpisz podpisem zaufanym
  • Następnie zapisujemy podpisany wniosek klikając w przycisk POBIERZ
  • Uzyskany format pliku .xml - jest prawidłowy

Gratulacje!
Państwa wniosek jest już gotowy do wysłania, w tym celu należy wypełnić pola Aplikujący, Email, załączyć podpisany wniosek wraz z załącznikami i kliknąć przycisk Prześlij.